HÌNH CÁC FRERE VÀ THẦY CÔ

 

 

Frer Colomban                                              Frere Jules Nguyễn Chí Hòa

Frere Hàm    ( Văn)                                 Frere Nguyên ( Gnere Võ Thành Nhơn)

Cựu SH Ephrem Trần Ngọc Tú

 

Thầy Phạm Văn Luyện Thầy Ngô Xuân Hoàng ( Toán Lý)

 

Thầy Hoàng Trọng ( Môn Hoá ) Thầy Nguyễn Đức Tá (Toán)

 

Thầy Nguyễn Thái Đình                             Thầy Dương Quang Định ( dạy Lý Hóa)

 

Thầy Tường ( dạyTóan)                                 Thầy Hai ( dạy Địa)

Thầy Khang ( dạy Ngọai ngữ)

 

TÊN CÁC THẦY CÔ ĐÃ DẠY

TRƯỜNG TRUNG HỌC LA SAN BAN MÊ THUỘT

LỚP NIÊN KHÓA MÔN HỌC HỌ  VÀ TÊN GIÁO SƯ
8A.

Sĩ số: 64

1971-1972 Việt văn Nguyễn Văn Thông
Công dân-Giáo dục Nguyễn văn Thông
Sinh ngữ Đinh Thị Kim Đấu
Sử-Địa Nguyễn Văn Thông
Toán Phạm Văn Luyện
Lý-Hóa Trần Ngọc Khải
Vạn vật Nguyễn Văn Y
Giáo sư  hướng dẫn Trần Ngọc Khải
9A1.

Sĩ số:  58

1972-1973 Việt văn Lê Văn Hộ
Công dân-Giáo dục Nguyễn Văn Vinh
Sinh ngữ Đinh Thị Kim Đấu
Sử-Địa Lê Văn Hộ
Toán Phạm Văn Luyện
Lý-Hóa Ngô Xuân Hoàng
Vạn vật Nguyễn Văn Y
Giáo sư  hướng dẫn Sư huynh Nguyễn Văn Châu
10B1.

Sĩ số:66

1973-1974 Việt văn Sư huynh Đoàn Gia Hàm
Công dân-Giáo dục Nguyễn Văn Sáu
Sinh ngữ II Nguyễn Văn Sáu
Sử-Địa Vũ Đức Lâm
Toán Nguyễn Đức Tá
Lý-Hóa Hoàng Trọng
Vạn vật Hoàng Kim Thanh
Giáo sư  hướng dẫn Nguyễn Văn Sáu


LỚP NIÊN KHÓA MÔN HỌC GIÁO VIÊN PHỤ  TRÁCH
11.

Sĩ số:57

Niên khóa

Chuyển tiếp

1974-1975

Văn-Lịch sử Nguyễn Thái Đình
Toán Nguyễn Văn Hòa
Lý-Hóa Trần Văn Chung
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Văn Hòa

 


Tác giả bài viết:Tư liệu La San

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module