CÁC HÌNH ẢNH BẠN NGÔ GIAO KÈO

 

Thúy Nga - Ngọc Lan - Kim Anh - Thanh Ngọc

Thanh Ngọc - Thúy Nga

Thanh Ngọc - Kim Anh

Kim anh - Thu Hoa - Ngọc Lan - Thanh Ngọc

Kim Anh

 

Thúy Nga

Thanh Ngọc

Thúy Nga - Thu Hoa - Kim Anh - Ngọc Lan - Thanh Ngọc

Võ Ngọc Lâm (Lâm Taylor) ở Pháp qua Mỹ thăm các bạn

 

.....Ngọc - N Lan - Mỹ Hương

Đỗ Việt Dũng - Thành Chề sang thăm Kèo

Ngọc - Kèo - Dũng gặp nhau

 

Lê Văn Ngọc (Tia Sáng)

 

Thành chề và Dũng sữa

 

 

 

Phạm Đình Thạch

Vũ Việt Tuấn

Tư liệu của : Ngô Giao Kèo

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module