Hình kỉ niệm thời học trò

 

Thuý Nga - Thu Hoa - Ngọc Lan - Thanh Ngọc - Kim Anh

Thuý Nga - Ngọc Lam - Kim Anh - Thanh Ngọc

Kim Anh - Ngọc Lan - Thu Hoa - Thanh Ngọc

Thanh Ngọc

Kim Anh

Thanh Ngọc - Kim Anh

Thanh Ngọc - Thuý Nga

Khánh Diệu

Ngô Nguyệt Mai

 

Quỳnh Hương ( Cây xăng con sò ngã bảy)

Khánh Diệu 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Tư Liệu

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module