TỔNG KẾT THU CHI NGÀY HỌP MẶT 20/7/2014 VÀ KẾT TOÁN QUĨ CỦA NHÓM LỚP ĐẾN NGÀY 27/7/2014

 

Trái qua: Thành, Vợ chồng Bạch Ly, Lệ Hoa, Hà, Ngọc Lan, Kim Anh, Thu Hoa tại nhà bạn Bạch Ly  ngày 18/7/2014 

CHI PHÍ CHO BUỔI HỌP MẶT 20/7/2014

Cà Phê và ăn sáng với một số bạn ở xa về:            620.000     VND

 Đặt thức ăn cho ngày họp mặt 20/7/14             6.500.000     VND

Bia + Thuê địa điểm họp mặt                             3.425.000    VND

Mua hoa tặng:                                                        120.000   VND

Giấy gói quà và băng rôn :                                    180.000    VND

Nhạc công:                                              400.000    VND    11.245.000   VND 

Viếng đám tang và hỗ trợ cho bạn  830.000  VND

  TỔNG CỘNG                                  12.075.000 VND

 

DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP QUĨ VUI CHUNG NGÀY 20/7/2014

1/   Lê Xuân Nghị            200.000   VND

2/  Lương Minh Tiến       100.000  VND

3/  Phạm Quang Tuyến    100.000   VND

4/  Đỗ Văn Thành            100.000    VND

5/  Phan Văn Đông           200.000   VND

6/   Triệu Chí Long          200.000    VND

7/  Ngô Huy Hoàng          150.000   VND

8/  Phong bì không tên    200.000    VND

9/  Phạm Văn Cường       200.000    VND

10/ Nguyễn Vinh             200.000    VND

11/  Nguyễn Quốc Việt   200.000     VND

12/  Ngô Văn Tùng          200.000   VND

13/   Nguyễn Thanh Hà    100.000    VND

14/   Lê Thị Thu Hoa       100.000    VND

15/   Đỗ  Việt Trung         100.000    VND

16/  Nguyễn Đức Anh     100.000    VND

17/   Quách Sanh             100.000    VND

18/   Đậu Bá Khiêm         100.000    VND

19/   Nguyễn Chí Lâm      200.000    VND

20/   Nguyễn Như Pháp    100.000    VND

21/   Phạm Xuân Hải        300.000     VND

22/  Hoàng T Thu Hà      1.000.000    VND

23/   Lê T Thu Sương      1.000.000   VND

24/   Phạm Vĩnh Tiến         200.000    VND

25/   Nguyễn Thế Ngọc      200.000   VND

26/   Nguyễn ĐÌnh Quảng  500.000    VND

27/  Đậu Đình Phú              200.000   VND

28/   Cao  Văn  Sơn             200.000    VND

29/  Phan Ngọc Kiếm         500.000    VND

30/   Trịnh Quang  Trung    300.000    VND

31/   Mai Văn  Thuấn          200.000    VND

32/  Nguyễn Văn Chuyên    100.000    VND

33/  Phạm Sĩ  Thuần            200.000     VND

34/   Hoàng Văn  Bằng        200.000    VND

35/  Nguyễn Bạch Ly           500.000    VND

36/  Phan  Thị Thành            500.000    VND

37/  Nguyễn Thị Lệ Hoa      300.000     VND

38/  Kim Anh  ( Hùng)       1.000.000    VND

39/  Vũ Việt Tuấn                 500.000     VND

40/   Phạm Thị Liễu             200. 000     VND

41/   Huỳnh Ngọc Minh       200.000    VND

42/   Phạm Phú Hải              300.000     VND

43/   Hoàng Đình Phú           200.000     VND

44/   Nguyễn T Kim Dung   200.000     VND

45/   Thanh Tuyền                200.000      VND

TỔNG CỘNG:                12.150.000   VND

 Kiểm tiền trong buổi họp mặt gồm bạn Lê Thị Thu Sương và Kim Anh ( Hùng)

Vậy:  Số tiền các bạn góp vui chung  trừ Tổng chi phí  :

12.150.000  VND   -   12.075.000  VND   =     75.000   VND

 

KẾT TOÁN QUĨ LỚP ĐẾN NGÀY 17/7/2014 CÒN:

1.350   USD   +   50  EURO   +   152.000   VND

NHẬN TIỀN TỪ BẠN NGỌC LAN CHUYỂN VÀ MỘT SỐ BẠN ĐÓNG QUĨ SAU NGÀY 17/7/2014:

1/         Đinh Quang Bình          50    USD

2/        Phạm Văn  Ninh            50    USD

3/        Đậu Hữu Phúc              50    USD

4/      Lương Thị Mỹ Hương   200 USD

5/       Phan  Thị   Thành        500.000  VND   ( Đóng quĩ 2014)

6/       Hoàng Thị Thu Hà      1.000.000  VND  ( Đóng quĩ 2014)

 

NHƯ VẬY TÍNH ĐẾN NGÀY 27/7/2014  QUĨ CỦA LỚP CHÚNG TA CÒN:

 

1.700  USD   +     50    EURO    +    1.727.000 VND

 

Bảng kết toán trên có kiểm tra và ký nhận của các bạn: Phạm Văn Cường,  Hoàng Văn Bằng, Hoàng Đình Phú, Phan Ngọc Kiếm, Mai Văn Thuấn


DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP QUĨ LỚP SAU  NGÀY 27/7/2014

1/  Nguyễn Bạch Ly     500.000  VND


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module