Chân dung bạn hữu

ĐỊA CHỈ CỦA CÁC BẠN LA SAN 64-75

Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này

Tình yêu thương trao nhau xây đắp trên tình người ........


1/Nguyễn Minh Anh - Đc: Holland

Email: NguyenMinh.Anh@lìtinstituut.nl

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module