Phân ưu

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG ĐÃ QUA ĐỜI.


Sáng nay các bạn : Kim Anh, Cường, Bằng, Phú đại diện cho các bạn nhóm lớp Lasan BMT 64-75 đến chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Thị Thu Hương. Các bạn đã thắp nén thơm tưởng nhớ và góp lời kinh câu. Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn [ … ]
 

TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA ANH TRẦN NGỌC SƠN ĐÃ QUA ĐỜI.


 

BLL nhóm lớp La san BMT 64-75 được tin thân phụ của anh Trần Ngọc Sơn đã qua đời vào ngày 18/12/2020 hưởng thọ 93 tuổi. ( Anh Sơn là Ông xã của bạn Hoàng Thị Thu Hà - bạn học của nhóm lớp chúng ta). BLL xin đại diện cho anh em trong nhóm lớp chân thành chia buồn cùng gia đình Anh Sơn - T [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN VĂN THÂN B ĐÃ QUA ĐỜI

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : NGUYỄN VĂN THÂN B

TỪ TRẦN LÚC: 15 GIỜ 30'  NGÀY 11/12/2020
TẠI: Ban Mê Thuột

HƯỞNG DƯƠNG:  62 tuổi

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN MAI VĂN THUẤN ĐÃ TẠ THẾ

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN MAI THUẤN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ ÔNG VINCENTE  MAI VĂN CUNG

TỪ TRẦN LÚC:   17h 00' NGÀY 15 - 11 - 2020
Nhằm ngày 01 / 10 Canh Tý
TẠI:  Giá [ … ]

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

 

     BLL nhóm lớp Lasan BMT 64-75 mạn phép xin đại diện cho gia đình bạn Đỗ Việt Trung  chân thành cảm ơn nhóm bạn Lasan BMT 64-75 tại Sài Gòn do bạn Trần Ngọc Hùng ( Trưởng nhóm) đã chu đáo với bạn Trung từ lúc còn trong Bệnh Viện đến đại diện anh em nhóm lớp phúng [ … ]

 

THƯƠNG TIẾC BẠN – Trần Ngọc Hùng

 

          Hầu như tất cả các ban liên lạc của cựu học sinh Lasan toàn quốc đều biết đến bạn Đỗ việt Trung.  Vì bạn chưa bao giờ từ chối tham gia, giúp đỡ những việc làm, tổ chức các cuộc hội ngộ của các trường trong hệ thống Lasan Việt Nam. & [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC ĐỖ VIỆT TRUNG ĐÃ TẠ THẾ

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : ĐỖ VIỆT TRUNG

TỪ TRẦN LÚC: 14 GIỜ 10'  NGÀY 10/11/2020
Nhằm ngày 25/9  Canh Tý
TẠI: Sài Gòn

HƯỞNG DƯƠNG:  63  TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SIN [ … ]

 

TIN BUỒN HIỀN THÊ BẠN CHÂU VIẾT BÌNH ĐÃ TẠ THẾ

      Nhóm cựu học sinh Lasan  BMT 64-75 vừa nhận được tin buồn: Hiền Thê của bạn Châu Viết Bình   đã từ trần vào lúc 10h10'  ngày Chủ Nhật 30/10/2020  tại Huế

      Ban liên lạc đại diện cho nhóm lớp  thành kính phân ưu tới bạn [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN VŨ VIỆT TUẤN ĐÃ TẠ THẾ

 

     Nhóm cựu học sinh Lasan  BMT 64-75 vừa nhận được tin buồn: Thân phụ của bạn Vũ Việt Tuấn   đã từ trần vào  ngày Chủ Nhật 18/10/2020  tại Việt Nam lúc 20h41’

    Ban liên lạc đại diện cho nhóm lớp  thành kính phân ưu tới [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN VƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG ĐÃ TẠ THẾ

 

Ban liên lạc nhóm lớp La san BMT NK 64-75 đại diện cho nhóm lớp  xin chân thành chia buồn cùng gia đình bạn. Trong niềm tin vào ơn cứu độ phục sinh của Đức Kitô Chúa chúng ta. Nguyên xin Thiên Chúa toàn năng và nhân từ cho linh hồn cụ  bà Annê được hưởng hạnh phúc bất diệt trên thi [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN CHÍ LÂM

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN CHÍ LÂM

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ MÀ

TỪ TRẦN LÚC:   12h 50' NGÀY 22 - 9 - 2020
Nhằm ngày 06 / 8 Canh Tý
TẠI:  Giáo xứ T [ … ]

 

Trang 1 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module