NHÓM LỚP LASAN BMT 64-75 PHÚNG VIẾNG BẠN LÊ THỊ THU SƯƠNG

Chiều 17.1.2023 các bạn học gồm: Kim Anh, Cường, Thuấn, Bằng, Phú, Trương Công Dũng, Trung ( con), Thanh Hà, Đông, Nghị, Ngọc, Kim Dung, Thu Hương đã đến phúng viếng bạn Sương. Các bạn đã thắp nén nhang thơm tưởng nhớ bạn. Nguyện cầu cho hương linh của bạn sớm về cõi Niết Bàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module