CÁC BẠN LASAN BMT-SÀI GÒN 64-75 ĐẠI DIỆN NHÓM LỚP PHÚNG VIẾNG BẠN HỌC PHẠM ĐÌNH HOAN.

Ngày 19.3.2023 Bạn Trần Ngọc Hùng ( Tr nhóm Lasan BMT- SG 64-75) cùng các bạn Sanh, Thu Hoa, Phan T Thành, Phong, Anh Xuyến - Kim Anh, Trang Thai Hoa đã đại diện cho anh em nhóm lớp đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình bạn học Phạm Đình Hoan tại TP Thuận An- Bình Dương. Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ và lòng lành sớm đưa linh hồn Phêrô về Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module