CHÚC TẾT FRÈRE ĐOÀN GIA HÀM VÀ THẦY HOÀNG KIM THANH NHÂN DỊP TẾT TÂN SỬU
CHÚC TẾT FRÈRE ĐOÀN GIA HÀM VÀ THẦY HOÀNG KIM THANH NHÂN DỊP...          Sáng 06/02/2021 ( 25/12 Âm lịch) . Các bạn gồm: Kim Anh ( thủ quĩ), Thuấn, Cường, Dũng, Bằng, Phú  đã đại diện cho các bạn nhóm lớp Lasan BMT 64-75  đi chúc tết Frère Đoàn Gia Hàm và Thầy Hoàng Kim Thanh.       Frère Hàm vẫn ở tại La san BMT 1, Đường Ng V...
MỘT NGÀY CÓ HAI TIN VUI.
MỘT NGÀY CÓ HAI TIN VUI.

  Lễ Vu qui của con gái Thầy Hoàng Kim Thanh và Lễ...

NHÓM LỚP LA SAN BMT 64-75 GẶP GỠ ĐẦU NĂM TẠI CÀ PHÊ LỐI XƯA.
NHÓM LỚP LA SAN BMT 64-75 GẶP GỠ ĐẦU NĂM TẠI CÀ PHÊ LỐI XƯA.

  Sáng nay 01-01-2021 các bạn nhóm lớp La san BMT 64-75...

TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA ANH TRẦN NGỌC SƠN ĐÃ QUA ĐỜI.
TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA ANH TRẦN NGỌC SƠN ĐÃ QUA ĐỜI.

  BLL nhóm lớp La san BMT 64-75 được tin thân phụ...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module