GẶP MẶT THẦY CŨ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2017
GẶP MẶT THẦY CŨ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2017 Buổi sáng hôm nay 20/11/2017 nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Theo thông lệ như hằng năm. BLL  của nhóm lớp Lasan Ban Mê Thuột niên khóa 64-75 đã tổ chức thăm viếng các thầy cũ. Trước hết ghé nhà Thầy Đình tại Xóm Đạo – Ban Mê thắp cho Thầy nén nhang thơm tưởng nhớ. Mọi năm trước  đến nhà lúc nào...
TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN MAI VĂN THUẤN
TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN MAI VĂN THUẤN

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN MAI VĂN THUẤN (CỰU HỌC...

 THƯ TỪ BẠN PHẠM VĂN NINH VIRGINIA, USA – THÁNG 10/2017
THƯ TỪ BẠN PHẠM VĂN NINH VIRGINIA, USA – THÁNG 10/2017

Các bạn Lasan có khỏe không ?  Lâu rồi đám bạn...

THƯƠNG TIẾC THẦY GIUSE NGUYỄN THÁI ĐÌNH
THƯƠNG TIẾC THẦY GIUSE NGUYỄN THÁI ĐÌNH

TIN BUỒN Thầy: GIUSE NGUYỄN THÁI ĐÌNH BAN LIÊN LẠC VÀ...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module