Tin bạn phương xa

Gia đình Ngô Giao Kèo ( USA )

Gời cho các bạn xem Lớp trưởng

 

 

 

Frere Hàm thăm các bạn ở.....Mỹ

ĐInh Quang Bình - Kèo - .....- Frere Hàm

Lương T Mỹ Hương - Ngọc ( Vợ Kèo) - Ngọc Lan

N Lan - Ngọc - Bình - Frere Hàm

Ngọc -N Lan

 

Tín - .....- Thành - Kèo - Dũng

Nguồn tin: Cựu HS La San BMT

 

Trang 10 trong tổng số 10

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module