TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN ĐINH VĂN TRƯỜNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  ĐINH VĂN TRƯỜNG

Báo tin Tân Hôn

Thứ Nam

 ĐINH QUỐC DŨNG

Sánh duyên cùng

Út Nữ

PHÙNG HỮU HOÀI THU

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

TƯ GIA NHÀ TRAI

vào lúc 9g 30'  Chủ Nhật 15 . 03 . 2015   ( 25/01 Ất Mùi )

TIỆC RƯỢU CHUNG VUI  ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI

 NHÀ HÀNG WEDDING PALACE ( HOÀNG LỘC 2)

Số 72-74 - Đường Bà Triệu -  TP Buôn Ma Thuột

Vào lúc 11 h 00', ngày 15 tháng 03 năm 2015 ( Nhằm ngày 25/01 Ất Mùi )

THAY MẶT CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT

Chúc mừng hai cháu QUỐC DŨNG và HOÀI THU Trăm Năm Hạnh Phúc

Kính chúc hai họ  ĐINH  & PHÙNG  Kết chặt tình thông gia

 

 Ông đại diện họ nhà trai phát biểu ý kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo: Hoàng Phú

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module