VIDEO VỀ NGÀY LỄ THÁNH GIOAN LA SAN 15-5-2009

 

 

Video được đưa lên youtube vào ngày 19-5-2009 - Kỷ niệm ngày gặp lại bạn học cũ sau nhiều năm . Do Hoàng Đ Phú Thực hiện

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module