TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM VĨNH TIẾN

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN PHẠM VĨNH TIẾN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ HUỲNH THỊ LỊA

( Pháp Danh: THIÊN LIỄU )

TỪ TRẦN LÚC:   00h 10' NGÀY 18 - 01 - 2019
Nhằm ngày 13/12  MẬU TUẤT
TẠI:  H. Cư Jut, T. Đăk Nông

HƯỞNG THỌ:  85 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  PHẠM VĨNH TIẾN

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  07 h 00 ' ngày  20/01/2019
( 15/12 MẬU TUẤT )

 Linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

     NGHĨA TRANG  TT EATLING, H. CƯ JUT, ĐĂK NÔNG

 

 

Chiều  19/01/2019 các bạn đại diện nhóm lớp La san Ban Mê Thuột 64-75 gồm: Kim Anh, Bằng, Công Dũng, Cường, Thanh Hà, Hoàng Phú đã đến chia buồn cùng gia đình bạn Phạm Vĩnh Tiến. Các bạn đã cùng thắp nén nhang thơm tưởng nhớ hương hồn Cụ Bà: Huỳnh Thị Lịa.  Nguyện xin hương hồn của Cụ Bà được sớm tiêu diêu về miền cực lạc.  

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module