TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN LONG ĐÃ QUA ĐỜI

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : PHÊ RÔ NGUYỄN LONG

TỪ TRẦN LÚC: 09 GIỜ 00'  NGÀY 17-9-2018
Nhằm ngày 08/8 Mậu Tuất
TẠI: Giáo Xứ Kim Mai
-  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  61 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG   TANG QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

NHẬP QUAN: LÚC 15 h 00' ngày  17-9-2018
ĐỘNG QUAN: LÚC 04 h 30' ngày  19-9-2018

AN TÁNG: TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ KIM MAI

Giáo phận Ban Mê Thuột- DAKLAK

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module