NHÓM LỚP LASAN BMT 64-75 PHÚNG VIẾNG BẠN HỌC VŨ ĐĂNG KHOA.

Chiều 9.1.2023 các bạn học gồm: Kim Anh, Cường, Thuấn, Bằng, Phú, Thuần, Hoàng, Tiến, Trung, Ngọc, Nghị, Tùng, Bình đã đến phúng viếng bạn Khoa. Các bạn đã thắp nén nhang thơm tưởng nhớ bạn. Đồng thời góp lời kinh cầu,nguyện xin Thiên Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Đôminicô lên Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa.

 

 

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module