TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG ĐÃ QUA ĐỜI.


Sáng nay các bạn : Kim Anh, Cường, Bằng, Phú đại diện cho các bạn nhóm lớp Lasan BMT 64-75 đến chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Thị Thu Hương. Các bạn đã thắp nén thơm tưởng nhớ và góp lời kinh câu. Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Cụ Ông Phaxico Xavie sớm lên Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module