THIỆP CHÚC TẾT XUÂN ĐINH DẬU

XIN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ, QUÝ SƯ HUYNH, CÁC HUYNH

ĐỆ  VÀ CÁC BẠN HỌC LASAN  BAN MÊ THUỘT CÙNG TOÀN THỂ

GIA QUYẾN MỘT NĂM MỚI ĐINH DẬU AN KHANG - THỊNH

VƯỢNG

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module