THƯƠNG TIẾC THẦY GIUSE NGUYỄN THÁI ĐÌNH

TIN BUỒN

Thầy: GIUSE NGUYỄN THÁI ĐÌNH

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

THẦY: GIUSE NGUYỄN THÁI ĐÌNH

SINH NĂM 1942 - Tại Quảng Bình

TỪ TRẦN LÚC:05g10' Ngày 23.9.2017 (04/8 Đinh Dậu)

DI QUAN: 04giờ30' ngày 26.9.2017

THÁNH LỄ AN TÁNG: tại Thánh Đường Chánh Tòa Giáo Xứ Thánh Tâm

AN TÁNG: Tại Nghĩa Trang Giáo xứ Thánh Tâm

HƯỞNG THỌ: 76 TUỔI

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT
Lớp 11Ab (1964&1975)

 

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN

XIN CHÚA XÓT THƯƠNG VÀ SỚM ĐƯA LINH HỒN GIUSE
VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

 Dù trời mưa to. Hơn 20 bạn của nhóm lớp mình đã tới viếng Thầy Đình

 Thắp nén nhang thơm để tưởng nhớ người Thầy dạy Việt văn năm xưa

 

 Gớp lời kinh cầu cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa

 

 

 

 Con trưởng của Thầy có đôi lời cảm tạ

 Chuyển tiền phúng của gia đình bạn Kèo- Ngọc đến tang gia

 Trái qua: Đông, Thuấn, Vũ Bình, Bằng, Đậu Phú

 Phải qua: Tình, Kim Anh, Kim Anh(thủ quĩ), Thuần, Đức Anh

 

 

 Tại Nghĩa Trang GX Thánh Tâm ( mới)

 

 Các bạn: Cường, Thuần, Kim Anh ( thủ quĩ), Tình, Kim Anh, Vũ Bình, Hoàng Phú có mặt tại Nghĩa Trang

Trong khi nhóm lớp phúng viếng Thầy Đình. Anh Hoàng Phú đại diện nhóm lớp đã chuyển lời chia buồn của Thầy Hoài hiện ngụ tại Paris- Pháp là đồng nghiệp với Thầy Đình năm xưa tại Lasan đồi  BMT tới tang quyến

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module