TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN ĐỖ VIỆT TRUNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  ĐỖ VIỆT TRUNG

Báo tin Lễ Vu Qui

Trưởng Nữ

ĐỖ THỤY ĐOAN TRANG

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

NGUYỄN QUANG MINH

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

TƯ GIA

vào lúc 9 g 00'  Ngày 17 . 12 . 2015   ( 07 / 11 Ất Mùi )

TIỆC RƯỢU CHUNG VUI  ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI

NHÀ HÀNG THE ADORA - Sảnh OPAL

421 Ngô Gia Tự - Phường 9 - Quận 5 - Tp. HCM

Vào lúc 17 h 30', Thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2015 ( Nhằm ngày 07 / 11 Ất Mùi )

THAY MẶT CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT

Chúc mừng hai cháu ĐOAN TRANG và QUANG MINH Trăm Năm Hạnh Phúc

Kính chúc hai họ  ĐỖ & NGUYỄN  Kết chặt tình thông gia

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module