TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN PHÙNG BÁ TRỰC

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  PHÙNG BÁ TRỰC

Báo tin Tân Hôn

Trưởng Nam

Gioan Baotixita PHÙNG BÁ HƯNG

Sánh duyên cùng

Trưởng Nữ

Têrêxa TRẦN THỊ ANH THAO

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ VINH HÒA

vào lúc 04g 30'  T Hai 16 . 5 . 2016  (10/4 Bính Thân )

TIỆC RƯỢU CHUNG VUI  ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI

 TƯ GIA NHÀ TRAI

Thôn 2 Trung Hòa, Xã Ea Ktur, H. Cư Kuin -T Dak Lak

Vào lúc 10 h 30', Thứ Tư 18 tháng 5 năm 2016( Nhằm ngày 12/4 Bính Thân )

THAY MẶT CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT

Chúc mừng hai cháu HƯNG và THAO Trăm Năm Hạnh Phúc

Kính chúc hai họ PHÙNG & TRẦN Kết chặt tình thông gia

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module