TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN HỒ QUỐC VIỆT

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  HỒ QUỐC VIỆT

Báo tin Lễ Thành Hôn

Trưởng Nam

HỒ QUỐC ANH

Kết hôn cùng

Trưởng Nữ

LÊ THỊ THU HIỀN

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

TƯ GIA NHÀ TRAI

vào lúc 10 g 00'   11 . 12. 2016   ( 13 / 11 Bính Thân )

TIỆC RƯỢU CHUNG VUI  ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI

NHÀ HÀNG HOÀNG LỘC 1

07-09  Y Bih Aleo - TP Buôn Ma Thuột

Vào lúc 11 h 00', ngày 11 tháng 12 năm 2016 ( Nhằm ngày 13 / 11 Bính Thân)

THAY MẶT CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT

Chúc mừng hai cháu QUỐC ANH và THU HIỀN Trăm Năm Hạnh Phúc

Kính chúc hai họ HỒ & LÊ  Kết chặt tình thông gia

 

 

Trái qua: Kiếm, Tuyến, Lưu, Đậu Phú, Cường, Kim Anh, Hồ Quốc Việt, Hoàng Phú, Bằng

 

 

 

 

 Photo: Hoàng Phú

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module