TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA SƯ HUYNH ĐOÀN GIA HÀM

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

CỤ ÔNG: VINCENTE ĐOÀN VĂN HẠP

là thân phụ của sư huynh Đoàn Gia Hàm là giáo sư phụ trách và giảng dạy môn Việt văn của lớp  10  chúng ta niên khóa 1974-1975 tại La San đồi Ban Mê Thuột

TỪ TRẦN LÚC :10 h sáng giờ  ngày 25-02-2013 giờ Việt Nam

( 22h tối ngày 24-02-2013  giờ USA )

TẠI :  TIỂU BANG SOUTH CAROLINE , USA

HƯỞNG THỌ : 87 TUỔI

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT
Niên Khóa 1964-1975

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  SƯ HUYNH VÀ GIA QUYẾN

XIN GÓP LỜI CẦU NGUYỆN CÙNG GIA ĐÌNH

XIN CHÚA XÓT THƯƠNG VÀ SỚM ĐƯA LINH HỒN VINCENTE
VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

- Đại diện BLL của nhóm lớp đã điện thoại trực tiếp với sư huynh Đoàn Gia Hàm và chia buồn cùng sư huynh

- BLL của nhóm lớp đã nhờ bạn Đỗ Việt Trung và Quách Sanh ngụ tại Sài Gòn tới La San Mai Thôn chia buồn  với SH Đoàn Gia Hàm


Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module