TIN BUỒN NHẠC PHỤ BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

TIN BUỒN

NHẠC PHỤ BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ÔNG : PHÊRÔ - GIUSE TRƯƠNG VĂN VŨ

TỪ TRẦN LÚC:11 GIỜ 15  NGÀY 05-9-2013
Nhằm ngày 01/8 Quý Tỵ
TẠI: Giáo Xứ Thánh Tâm
-  Giáo Phận Ban Mê Thuột-T Đắc Lắc

HƯỞNG THỌ:  92 TUỔI

LÀ NHẠC PHỤ CỦA BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
NHẬP QUAN: LÚC 20H00 ngày  05-9-2013
(01/8 QUÝ TỴ)
ĐỘNG QUAN: LÚC 06H30' ngày  07-9-2013
(03/8 QUÝ TỴ)
AN TÁNG: TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ THÁNH TÂM  - Giáo phận Ban Mê Thuột- DAKLAK

 CHIỀU NAY 06-9-2013 BLL CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT KHÓA 64-75 ĐẾN CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN

 

 

 

 

 

 

 


Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module