TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN NHƯ PHÁP

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN NHƯ PHÁP

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ Maria TRẦN THỊ SOI

TỪ TRẦN LÚC: 6 GIỜ 30'  NGÀY 9-9-2013
Nhằm ngày 05/8  Quý Tỵ
TẠI: Giáo Xứ Phúc Bình - H Cư yut
-  Giáo Phận Ban Mê Thuột-T Đắc Lắc

HƯỞNG THỌ:  90 TUỔI

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN NGUYỄN NHƯ PHÁP

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
NHẬP QUAN: LÚC 3H30' ngày  11-9-2013
(07/8 QUÝ TỴ)
ĐỘNG QUAN: LÚC 4H00 ngày  11-9-2013
(07/8 QUÝ TỴ)
AN TÁNG: TẠI NGHĨA TRANG BÌNH AN -  THỊ TRẤN EATLING - H Cư Jut - DAKLAK

 CHIỀU NAY 10-9-2013  BLL CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT KHÓA 64-75 ĐẾN CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN

 

 

 

 

 

Photo: Phạm Văn Cường

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module