TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN VƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG ĐÃ TẠ THẾ

 

Ban liên lạc nhóm lớp La san BMT NK 64-75 đại diện cho nhóm lớp  xin chân thành chia buồn cùng gia đình bạn. Trong niềm tin vào ơn cứu độ phục sinh của Đức Kitô Chúa chúng ta. Nguyên xin Thiên Chúa toàn năng và nhân từ cho linh hồn cụ  bà Annê được hưởng hạnh phúc bất diệt trên thiên đàng.

 

 

 

Bạn Mai Hương ngoài cùng bên trái tại buổi họp thường niên lần VIII của nhóm lớp năm 2019

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module