TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN VŨ VIỆT TUẤN ĐÃ TẠ THẾ

 

     Nhóm cựu học sinh Lasan  BMT 64-75 vừa nhận được tin buồn: Thân phụ của bạn Vũ Việt Tuấn   đã từ trần vào  ngày Chủ Nhật 18/10/2020  tại Việt Nam lúc 20h41’

    Ban liên lạc đại diện cho nhóm lớp  thành kính phân ưu tới bạn Tuấn cùng Gia Đình. Nguyện cầu cho hương linh Bác sớm được tiêu diêu nơi Cõi Vĩnh Hằng.

 

 

Bạn Vũ Việt Tuấn ( áo vàng) trong ngày họp bạn 15/5/2019

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module