TIN BUỒN HIỀN THÊ BẠN CHÂU VIẾT BÌNH ĐÃ TẠ THẾ

      Nhóm cựu học sinh Lasan  BMT 64-75 vừa nhận được tin buồn: Hiền Thê của bạn Châu Viết Bình   đã từ trần vào lúc 10h10'  ngày Chủ Nhật 30/10/2020  tại Huế

      Ban liên lạc đại diện cho nhóm lớp  thành kính phân ưu tới bạn Bình cùng Gia Đình. Rất tiếc vì xa xôi nên Ban liên lạc không thể đến phúng viếng tại gia như thông lệ. Nguyện cầu cho hương linh hiền thê của bạn sớm được tiêu diêu nơi Cõi Vĩnh Hằng.

 

 

Bạn Châu Viết Bình và Frère Đoàn Gia Hàm tại kỳ họp thường niên lần VIII

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module