TIN BUỒN BẠN HỌC ĐỖ VIỆT TRUNG ĐÃ TẠ THẾ

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : ĐỖ VIỆT TRUNG

TỪ TRẦN LÚC: 14 GIỜ 10'  NGÀY 10/11/2020
Nhằm ngày 25/9  Canh Tý
TẠI: Sài Gòn

HƯỞNG DƯƠNG:  63  TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG   TANG QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

NHẬP QUAN: LÚC 20 h 30' ngày  10/11/2020
ĐỘNG QUAN: LÚC 14 h 00' ngày  12/11/2020

  SAU ĐÓ LINH CỬU ĐƯỢC ĐƯA ĐI HỎA TÁNG TẠI:

TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

 


Bạn Trung đứng ngoài cùng bên trái trong một lần họp bạn tại BMT.

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module