TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA ANH TRẦN NGỌC SƠN ĐÃ QUA ĐỜI.


 

BLL nhóm lớp La san BMT 64-75 được tin thân phụ của anh Trần Ngọc Sơn đã qua đời vào ngày 18/12/2020 hưởng thọ 93 tuổi. ( Anh Sơn là Ông xã của bạn Hoàng Thị Thu Hà - bạn học của nhóm lớp chúng ta). BLL xin đại diện cho anh em trong nhóm lớp chân thành chia buồn cùng gia đình Anh Sơn - Thu Hà. Nguyện xin ơn trên sớm đưa hương hồn Cụ về cõi an lạc.

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module