TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN VĂN THÂN B ĐÃ QUA ĐỜI

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : NGUYỄN VĂN THÂN B

TỪ TRẦN LÚC: 15 GIỜ 30'  NGÀY 11/12/2020
TẠI: Ban Mê Thuột

HƯỞNG DƯƠNG:  62 tuổi

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG   TANG QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

NHẬP QUAN: LÚC 9 h 00' ngày  12/12/2020
ĐỘNG QUAN: LÚC 4 h 30' ngày  14/12/2020

  SAU ĐÓ LINH CỬU ĐƯỢC ĐƯA ĐI AN TÁNG TẠI:

T ĐẤT THÁNH GIÁO XỨ THÁNH TÂM

 

Chiều nay CN 13/12/2020  các bạn trong nhóm lớp la san BMT 64-75 gồm: Kim Anh, Cường, Bằng, Hoàng Phú,Trương Công Dũng, Trần V Ba, Lưu, Đông, Lương M Tiến, Sĩ Thuần, Huy Hoàng, Mai Thuấn, Đức Anh, Trung, Nghị, Tùng, Thanh Hà, Vợ chồng Hùng – Thu Hương, Mạnh Hà, Quang Thiềm ( 21 bạn) đại diện anh em trong nhóm lớp đã đến chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Văn Thân B. Các bạn đã thắp nén nhang thơm tưởng nhớ và góp lời kinh cầu, nguyện xin Thiên Chúa ban cho AnTôn sớm được lên Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa.

        GIA ĐÌNH BẠN THÂN B CŨNG XIN ĐƯỢC CHUYỂN LỜI CẢM ƠN CỦA GIA ĐÌNH ĐẾN CÔ ĐINH THỊ KIM ĐẤU ( CÔ CƠ) VÀ BẠN NGÔ GIAO KÈO TỪ PHƯƠNG XA ( USA) ĐÃ GỬI LỜI CHIA BUỒN CÙNG TIỀN PHÚNG ĐIẾU ĐẾN GIA ĐÌNH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module