Tin mừng

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN NGÔ VĂN TÙNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGÔ VĂN TÙNG

Báo tin Tân Hôn

Út Nam

NGÔ ĐĂNG TÂN

Sánh duyên cùng

Trưởng Nữ

CHONG MỸ VÂN

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀ [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỀN VĂN CHUYÊN

Báo tin Lễ Vu Qui

Út Nữ

Maria

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

Gioan

HỒ PHI HÙNG

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ  [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN NGUYỄN THỊ KIM DUNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỀN THỊ KIM DUNG

Báo tin Lễ Vu Qui

Ái Nữ

Têrêsa

NGUYỄN THÚY HOA

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

Phanxico Xavie

PHẠM VIẾT DŨNG

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ THỜ [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN VŨ ĐĂNG KHOA

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  VŨ ĐĂNG KHOA

Báo tin Tân Hôn

Út Nam

Đôminicô

VŨ MẠNH KHẢI

Sánh duyên cùng

Út Nữ

Maria

LƯU THANH THƠ

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA - Giáo Phận Ban Mê Thuột

và [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  DIỆP NGUYỆT TÌNH

Báo tin Thành Hôn

Út Nam

Phanxicô

NGUYỄN QUỐC DŨNG

Sánh duyên cùng

Út Nữ

Maria

VÕ THỊ MINH KHA

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA - Giáo Phận Ba [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN LƯƠNG MINH TIẾN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  LƯƠNG MINH TIẾN

Báo tin Lễ Vu Qui

Út Nữ

Maria

LƯƠNG THÙY NGA

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

Phanxicô

PHẠM QUỐC VIỆT

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ CHI LĂNG - Giáo Phận Ban M [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN MAI VĂN THUẤN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  MAI VĂN THUẤN

Báo tin Lễ Vu Qui

Út Nữ

Têrêsa

MAI UYÊN CHI

Sánh duyên cùng

Thứ Nam

Phêrô

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA -  Giáo Xứ Thánh Tâm [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN LÊ XUÂN NGHỊ

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 & 1975

Nhận được tin mừng của bạn  LÊ XUÂN NGHỊ

Báo tin Lễ Tân Hôn

Út Nam


Phêrô


LÊ BẢO TOÀN

Sánh duyên cùng

Út Nữ


Têrêxa


NGUYỄN THỊ MAI LOAN

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO GIÁO XỨ VINH TRUNG

  [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN NGUYỄN THỊ KIM ANH ( HÙNG)

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỄN THỊ KIM ANH ( HÙNG)

Báo tin Lễ Vu Qui

Trưởng Nữ

Téresa

LƯU THỊ ANH CHI

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

TRẦN QUYẾT THẮNG

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ THỜ CHÍN [ … ]

 

Trang 3 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module