Tin mừng

TIN MỪNG VU QUY CON BẠN MAI VĂN THUẤN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

LỚP 11AB (1964&1975)

Nhận được tin mừng của hai bạn MAI VĂN THUẤN & NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

báo tin Lễ Vu Quy

Trưởng Nữ

Catarina Mai Hoài Xuân Hồng

Đẹp duyên cùng

Út Nam

Vicentê Hà Hoàng Nam [ … ]

 

TIN MỪNG VU QUY CON BẠN TRẦN XUÂN HỒNG (SONG NGUYÊN)

Chúc mừng hai bạn....

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

LỚP SONG NGUYÊN

Nhận được tin mừng của hai bạn TRẦN XUÂN HỒNG & NGUYỄN THỊ MINH TRANG

báo tin Lễ Vu Quy

Thứ Nữ

MAGARITA TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG

Kết duyên cùng

Thứ Nam

ĐAMINH LÊ ĐỨC KHANH

 

 

Lễ Hôn Phối sẽ được [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUY CON BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

LỚP 11AB (1964&1975)

Nhận được tin mừng của hai bạn NGUYỄN VĂN CHUYÊN & TRẦN THỊ HỒNG CÚC

báo tin Lễ Vu Quy

Thứ Nữ

Anna
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Sánh duyên cùng

Thứ Nam

Giuse
NGUYỄN BẢO TOÀNLễ Hôn Phối sẽ được cử hành tại Tại Thánh Đ [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN LƯƠNG MINH TIẾN

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

LỚP 11AB (1964&1975)

Nhận được tin mừng của hai bạn LƯƠNG MINH TIẾN & TRỊNH THỊ MẾN

báo tin Lễ Tân Hôn

Trưởng Nam

Micae
LƯƠNG TIỂU LONG

Sánh duyên cùng

Trưởng Nữ

Têrêsa
ĐỖ NGUYỄN THỊ THANH MAI

Lễ Hôn Phối sẽ được cử hành tại [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CON BẠN LÊ XUÂN NGHỊBAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

LỚP 11AB (1964&1975)

Nhận được tin mừng của hai bạn LÊ XUÂN NGHỊ & PHAN THỊ NHƯ PHƯỢNG

báo tin Lễ Thành Hôn

Thứ Nam

Gioan Kim Lê Duy

Sánh duyên cùng

Út Nữ

Maria Têrêsa Tường Vi

Lễ Hôn Phối sẽ được cử hành tại Tại Nhà Thờ Chánh Tò [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CON BẠN PHÙNG BÁ TRỰC

Chúc mừng hai bạn Trực & Đào....

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

LỚP 11AB (1964&1975)

Nhận được tin mừng của hai bạn PHÙNG BÁ TRỰC & NGUYỄN THỊ ÁNH ĐÀO

báo tin Lễ Thành Hôn

Thứ Nam

Phêrô PHÙNG BÁ THIỆN

Sánh duyên cùng

Trưởng Nữ

Maria NGUYỄN PHAN NGỌC LINH

[ … ]
 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CON BẠN NGUYỄN ĐÌNH PHÚ ( HÀ LAN )

 

Nhận được thiệp hồng của Nguyễn Đình Phú......

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

Nhận được tin mừng của bạn NGUYỄN ĐÌNH PHÚ

báo tin Lễ Vu Quy

Trưởng nữ

Têrêsa NGUYỄN QUỲNH ANH

Kết duyên cùng

Qúy nam

BÙI QUỐC NAM

 

Lễ Hôn Phối sẽ được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Thán [ … ]

 

Trang 6 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module