Tin mừng

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN NGUYỄN VĂN THÂN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỄN VĂN THÂN B

Báo tin Lễ Vu Qui

Thứ Nữ

Catarina

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

Giuse

KHƯU QUỐC KHÁN [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN NGUYỄN THỊ KIM ANH

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 & 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỄN THỊ KIM ANH

Báo tin Lễ Vu Qui

Út Nữ

Lucia

LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

Giuse

PHẠM QUỐC ANH KHOA

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ THỜ CHÍNH&nbs [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN LƯƠNG MINH TIẾN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 & 1975

Nhận được tin mừng của bạn  LƯƠNG MINH TIẾN

Báo tin Lễ Tân Hôn

Thứ Nam


Micae


LƯƠNG HOÀNG THÁI SƠN

Sánh duyên cùng

Út Nữ


Maria


LỮ THỊ HUỆ

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO HỌ THÁNH GIA

GX. Phúc [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN PHẠM VĂN NINH

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của hai bạn  PHẠM VĂN NINH và HƯƠNG

báo tin Lễ Vu Quy

Trưởng Nữ

LISA HUONG PHAM

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

KEVIN MICHAEL TOOMEY

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Tại NHÀ THỜ

Church of the Nativit [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN NGUYỄN THỊ KIM DUNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 & 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Báo tin Lễ Tân Hôn

Út Nam

NGUYỄN KHÁNH NHẬT

Sánh duyên cùng

Út Nữ

VŨ THỊ NGỌC TRANG

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

GIÁO XỨ TỬ ĐÌNH

Phường 15 - Quận Gò Vấp - [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN LÊ THỊ THU HOA

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 & 1975

Nhận được tin mừng của bạn  LÊ THỊ THU HOA

Báo tin Lễ Tân Hôn

Út Nam

TRẦN THANH NHÃ UY

Sánh duyên cùng

Út Nữ

VÕ THỊ HỒNG PHÚC

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH

Tại Tư Gia : Số 127A - Ấp Bình Phước -&nbs [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN PHẠM XUÂN HẢI

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 & 1975

Nhận được tin mừng của hai bạn PHẠM XUÂN HẢI và PHẠM THỊ NHI MAI

Báo tin Lễ Tân Hôn

Út Nam

Giuse

PHẠM XUÂN NHI VŨ TRIỀU CANG

Sánh duyên cùng

Thứ Nữ

Maria

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH

Tại Thánh Đường Giáo Xứ Duy [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN NGÔ VĂN TÙNG

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của hai bạn NGÔ VĂN TÙNG và NGUYỄN THỊ THÂN

báo tin Lễ Vu Quy

Út Nữ

NGÔ THỊ  ÁI LAN

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

NGUYỄN ĐÌNH TÂN

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Tại TƯ GIA NHÀ GÁI

vào lúc 09g00' ngày 09.07.2013 ( [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN ĐỖ VIỆT TRUNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964&1975

Nhận được tin mừng của hai bạn ĐỖ VIỆT TRUNG và NGUYỄN THỊ KIM SƯƠNG

báo tin Lễ Vu Quy

Út Nữ

ĐỖ THỤY THANH TRÚC

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

NGUYỄN NGỌC CHIẾN

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Tại TƯ GIA NHÀ GÁI

vào lúc 08g00' ngày 21.04. [ … ]

 

Trang 4 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module