Tin mừng

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN VŨ ĐĂNG KHOA

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 & 1975

Nhận được tin mừng của hai bạn VŨ ĐĂNG KHOA & VŨ THỊ HUỆ

báo tin Lễ Tân Hôn

Trưởng Nam

Dominico
VŨ DUY KHANH

Sánh duyên cùng

Thứ Nữ

Maria

NGUYỄN LÊ HOÀI THANH


HÔN LỄ SẼ Đ [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN TRẦN VĂN TIẾN ( CÂY SỐ 5 )

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LASAN BANMÊTHUỘT

1964&1975

Nhận được tin mừng của hai bạn TRẦN VĂN TIẾN & HOÀNG THỊ THƠM

báo tin Lễ Tân Hôn

Út Nam

Giuse
TRẦN ANH VŨ

Sánh duyên cùng

Thứ Nữ

Têrêxa

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN


HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH

Tại Thánh Đường Giáo Xứ QUỲNH NGỌC

vào lúc [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN ĐỖ MẠNH HÀ ( HÒA PHÚ)

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LASAN BANMÊTHUỘT

1964&1975

Nhận được tin mừng của hai bạn ĐỖ MẠNH HÀ & ĐỖ THỊ TUYẾT

báo tin Lễ Tân Hôn

Trưởng Nam

Giuse
ĐỖ MẠNH HÙNG

Sánh duyên cùng

Thứ Nữ

Maria

BÙI THỊ HỒNG MAI

 

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH

Tại Thánh Đường Giáo Xứ THỌ THÀNH

vào l [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN PHẠM SĨ THUẦN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964&1975

Nhận được tin mừng của hai bạn PHẠM SĨ THUẦN & NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

báo tin Lễ Tân Hôn

Trưởng Nam

Giuse
PHẠM HỒNG PHÚC

Sánh duyên cùng

Thứ Nữ

Maria

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH

Tại Thánh Đường Giáo Xứ CHI LĂ [ … ]

 

TIN VUI BẠN ĐINH QUANG THIỀM ĐÓN NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT (64-75) ĐƯỢC

BẠN ĐINH QUANG THIỀM

BÁO TIN VUI

Vào lúc 17 h 00’ Thứ Ba ngày 06 -11 -2012

Bạn Thiềm sẽ nhận bí tích rửa tội  trong thánh lễ được tổ chức tại

Nhà Thờ Chính Tòa

Giáo Xứ Thánh Tâm

Giáo Phận Ban Mê Thuột

BAN LIÊN LẠC CỦA NHÓM [ … ]

 

LỄ ĐÍNH HÔN CỦA CON BẠN PHẠM VĂN NINH

Vào ngày 20-10-2012. Gia đình bạn Phạm Văn Ninh, Virginia, Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ đính hôn cho con gai đầu của mình. Chàng rể  là người Mỹ, gốc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Bạn Phạm Văn Ninh nói vui . Thế là có một cái bắt tay thân mật giữa ông già La San Ban Mê Thuột và ông già Ohio. Bạn Ninh có gửi một s [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CON BẠN TRƯƠNG CÔNG DŨNG

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964&1975

Nhận được tin mừng của hai bạn TRƯƠNG CÔNG DŨNG & LÊ THỊ THANH THỦY

báo tin Lễ Vu Quy

Út Nữ

TRƯƠNG THỊ THANH THANH

Sánh duyên cùng

THứ Nam

NGUYỄN TẤN THỊNH

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Tại TƯ GIA NHÀ GÁI

vào lúc 10g00' n [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN PHẠM PHÚ HẢI

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964&1975

Nhận được tin mừng của hai bạn PHẠM PHÚ HẢI & NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

báo tin Lễ Tân Hôn

Trưởng Nam

Vicente Phaolô
PHẠM PHÚ HÒA

Sánh duyên cùng

Trưởng Nữ

CAO THỊ HOÀNG OANH

Lễ Hôn Phối sẽ được cử hành tại Tại Thánh Đường [ … ]

 

TIN MỪNG VU QUY CON BẠN NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

LỚP 11AB (1964&1975)

Nhận được tin mừng của hai bạn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG & VŨ VIẾT HÙNG

báo tin Lễ Vu Quy

Trưởng Nữ

Maria
VŨ THỊ HƯƠNG THẢO

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

Giuse
NGUYỄN VĂN TÚ


Lễ Hôn Phối sẽ được cử hành tại Tại Thánh Đường [ … ]

 

Trang 5 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module