Tin mừng

TIN MỪNG LỄ VU QUY CỦA CON BẠN NGUYỄN VĂN THÂN B

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỄN VĂN THÂN B

Báo tin Lễ Vu Qui

Trưởng Nữ

Têrêxa

NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG

Sánh duyên cùng

Út Nam

Giuse

NGUYỄN NHƯ PHÒNG

HÔN LỄ SẼ ĐƯ [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN LÂM VĂN BÌNH

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  LÂM VĂN BÌNH

Báo tin Lễ Tân Hôn

Trưởng Nam

LÂM THÀNH SƠN

Kết hôn cùng

Trưởng Nữ

NGUYỄN THỊ HẰNG

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

TƯ GIA NHÀ TRAI

[ … ]
 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN PHẠM SĨ THUẦN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  PHẠM SĨ THUẦN

Báo tin Lễ Vu Qui

Út Nữ

Maria Rosa

PHẠM THỊ HỒNG MAI

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

Vinh Sơn

VÕ THÁI SƠN

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

 Giáo Xứ Chi Lăng - Giáo Phận Ban Mê [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN VŨ VIỆT TUẤN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  VŨ VIỆT TUẤN

Báo tin Lễ Tân Hôn

Quý Nam

VŨ VIẾT DUY TÂN

Kết hôn cùng

Út Nữ

CAO THỊ HOÀNG YẾN

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

TƯ GIA NHÀ TRAI

vào [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ VU QUI CỦA CON BẠN NGUYỄN THỊ KIM ANH ( XUYẾN )

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỀN THỊ KIM ANH

Báo tin Lễ Vu Qui

Thứ Nữ

Anna

LÊ NGUYỄN DẠ THẢO

Sánh duyên cùng

Thứ Nam

Giuse

PHẠM VĂN THẢO

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ THỜ CHÍNH T [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  NGUYỄN VĂN CHUYÊN

Báo tin Tân Hôn

Trưởng Nam

Giuse NGUYỄN VĂN LONG

Sánh duyên cùng

Trưởng Nữ

VÕ THỊ HẰNG

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ NGHI XUÂN
[ … ]

 

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN ĐINH VĂN TRƯỜNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  ĐINH VĂN TRƯỜNG

Báo tin Tân Hôn

Thứ Nam

 ĐINH QUỐC DŨNG

Sánh duyên cùng

Út Nữ

PHÙNG HỮU HOÀI THU

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

TƯ GIA NHÀ TRAI

vào lúc 9g 30' [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN HOÀNG VĂN BẰNG

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  HOÀNG VĂN BẰNG

Báo tin Tân Hôn

Út Nam

 HOÀNG NHẬT TÂN

Sánh duyên cùng

Trưởng Nữ

TẠ THANH THANH

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

TƯ GIA NHÀ TRAI

vào lúc 10g 30'  T Sáu 23 . 01 . 201 [ … ]

 

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN ĐỖ MẠNH HÀ

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

1964 - 1975

Nhận được tin mừng của bạn  ĐỖ MẠNH HÀ

Báo tin Tân Hôn

Út Nam

Giuse ĐỖ MẠNH HÙNG DŨNG

Sánh duyên cùng

Út Nữ

ĐẶNG THỊ MỸ HUỆ

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ THỌ THÀNH

vào lúc 04g 45'  Chủ Nhật [ … ]

 

Trang 2 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module