Phân ưu

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN LÊ XUÂN LINH - LÊ THỊ THU SƯƠNG

 

TIN BUỒN

 

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH NK 1964-1975 LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:


CỤ BÀ: LÊ THỊ SÁU


TỪ TRẦN LÚC:  08 GIỜ 30'  NGÀY 28 - 02 - 2013
Nhằm ngày 19/01 Quý Tỵ
TẠI: 51/2C Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5
HƯỞN [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA SƯ HUYNH ĐOÀN GIA HÀM

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

CỤ ÔNG: VINCENTE ĐOÀN VĂN HẠP

là thân phụ của sư huynh Đoàn Gia Hàm là giáo sư phụ trách và giảng dạy môn Việt văn của lớp  10  chúng ta niên khóa 1974-1975 tại La San đồi Ban Mê Thuột

TỪ TRẦN LÚC :10 h sáng giờ  n [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN MAI XUÂN TUẤN ( Lớp Song Nguyên)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN MAI XUÂN TUẤN ( Lớp Song Nguyên))

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ:    MARIA MAI THỊ TƠ

TỪ TRẦN LÚC:05 GIỜ 35  NGÀY 03-01-2013
Nhằm ngày 22/11 Nhâm Thìn
TẠI: Giáo Xứ Kim Mai - P Tân Thành [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐẬU BÁ KHIÊM ( TỪ)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN ĐẬU BÁ KHIÊM ( TỪ)

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ: NGUYỄN THỊ KIỂM

TỪ TRẦN LÚC:19 GIỜ 00  NGÀY 23-9-2012
Nhằm ngày 08/8 Nhâm Thìn
TẠI: Giáo Xứ Vinh Hòa - H Cư Kuin -  Giáo Phận Ban Mê Th [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN PHÁ - NGUYỄN THỊ NỞ

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN PHÁ - NGUYỄN THỊ NỞ

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ: TRẦN THỊ THẠY

TỪ TRẦN LÚC:01GIỜ 30'  NGÀY 20-6-2012
Nhằm ngày 02/5 Nhâm Thìn
TẠI: Thôn 15 xã Hòa Đông - Krông [ … ]

 

THƯƠNG TIẾC THẦY PHỂ RÔ PHẠM VĂN LUYỆN

TIN BUỒN

Thầy: PHÊRÔ PHẠM VĂN LUYỆN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT LỚP ĐỒNG SONG)

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

THẦY: PHÊRÔ PHẠM VĂN LUYỆN

SINH NĂM 1946 - Tại Nghệ An

TỪ TRẦN LÚC:04g40' Ngày 19.5.2012 (29/4 Nhâm Thìn)

NHẬP QUAN: 15g [ … ]

 

Trang 7 trong tổng số 7

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module