Phân ưu

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN MAI XUÂN TUẤN ( Lớp Song Nguyên)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN MAI XUÂN TUẤN ( Lớp Song Nguyên))

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ:    MARIA MAI THỊ TƠ

TỪ TRẦN LÚC:05 GIỜ 35  NGÀY 03-01-2013
Nhằm ngày 2 [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐẬU BÁ KHIÊM ( TỪ)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN ĐẬU BÁ KHIÊM ( TỪ)

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ: NGUYỄN THỊ KIỂM

TỪ TRẦN LÚC:19 GIỜ 00  NGÀY 23-9-2012
Nhằm ngày 08/8 Nhâm Thìn
TẠI: Giáo Xứ Vinh Hòa - H Cư Kuin -  Giáo Phận Ban Mê Th [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN PHÁ - NGUYỄN THỊ NỞ

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN PHÁ - NGUYỄN THỊ NỞ

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ: TRẦN THỊ THẠY

TỪ TRẦN LÚC:01GIỜ 30'  NGÀY 20-6-2012
Nhằm ngày 02/5 Nhâm Thìn
TẠI: Thôn 15 xã Hòa Đông - Krông [ … ]

 

THƯƠNG TIẾC THẦY PHỂ RÔ PHẠM VĂN LUYỆN

TIN BUỒN

Thầy: PHÊRÔ PHẠM VĂN LUYỆN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT LỚP ĐỒNG SONG)

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

THẦY: PHÊRÔ PHẠM VĂN LUYỆN

SINH NĂM 1946 - Tại Nghệ An

TỪ TRẦN LÚC:04g40' Ngày 19.5.2012 (29/4 Nhâm Thìn)

NHẬP QUAN: 15g [ … ]

 

Trang 5 trong tổng số 5

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module