Phân ưu

TIN BUỒN ANH HUỲNH VĂN MINH CỰU HỌC SINH LA SAN ĐỒI BAN MÊ THUỘT ĐÃ TẠ THẾ

 

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ANH: HUỲNH VĂN MINH

TỪ TRẦN LÚC:13 GIỜ 35  NGÀY 23-10-2014
Nhằm ngày 30/9 Giáp Ngọ
TẠI: THÀNH PHỐ BUÔN MA T [ … ]

 

TIN BUỒN NHẠC PHỤ BẠN QUÁCH SANH

TIN BUỒN

NHẠC PHỤ BẠN QUÁCH SANH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 1964-1975

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ ÔNG : NGÔ VĂN XIỀU

TỪ TRẦN LÚC: 9 GIỜ 30'  NGÀY 16 -7 -2014
Nhằm ngày 20/6 Giáp Ngọ
TẠI: Thành Phố [ … ]

 

LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH BẠN NGUYỄN MINH ANH ( Hà Lan)

 

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn cựu học sinh La San BMT đã qua điện thoại, Email, thư chia buồn cùng góp lời kinh nguyện và tiễn đưa thân mẫu của tôi là cụ bà Anna Trần Thị Nụ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Những thiếu sót trong khi tang gia bối rối mong các bạn lượng thứ.
 


T [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN ĐẬU HỮU PHÚC

 

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN ĐẶNG HỮU PHÚC

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

Cụ Ông Gioan Baotixita

ĐẬU DƯƠNG KHANH

TỪ TRẦN LÚC:  4h45 chiều NGÀY 19 - 06 - 2014

LÀ THÂN PHỤ CỦ [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN BÁ TÒNG ĐÃ TẠ THẾ

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN  NGUYỄN BÁ TÒNG

TỪ TRẦN LÚC : 03 GIỜ 00  NGÀY 15-06-2014
Nhằm ngày 18/5 Giáp Ngọ
Tại: Sài Gòn

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍN [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN LÊ VĂN NGỌC ( TIA SÁNG)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN   BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

THÂN PHỤ CỦA BẠN LÊ VĂN NGỌC ( Tia Sáng)

Đã từ trần tại Pháp

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

( Nếu  bạn  nào [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN MINH ANH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN MINH ANH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ Anna TRẦN THỊ NỤ

TỪ TRẦN LÚC:   6 h 55' NGÀY 30 - 5 - 2014
Nhằm ngày 02 / 05  Giáp Ngọ.
TẠI:  Ba [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN ĐÌNH PHÚ ĐÃ TẠ THẾ

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : GIUSE NGUYỄN ĐÌNH PHÚ

TỪ TRẦN LÚC:10 GIỜ 00  NGÀY 25-05-2014
Nhằm ngày 27/4 Giáp Ngọ
TẠI: Giáo Xứ Vinh Đức -  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  57 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA L [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ÔNG : GIUSE NGUYỄN VĂN TUYÊN

TỪ TRẦN LÚC: NGÀY 26 - 01 - 2014
TẠI: Giáo Xứ Chi Lăng -  Giáo Phận Ban Mê Thuột-T Đắc [ … ]

 

TIN BUỒN NGƯỜI THÂN CỦA SƯ HUYNH ĐOÀN GIA HÀM VÀ THÂN MẪU CỦA SƯ HUYNH PHẠM QUANG TÙNG

TIN BUỒN

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ:  Gioan - Na  TẠ KIM QUY

TỪ TRẦN LÚC:    8h 30' NGÀY 02 - 01 - 2014
( Nhằm ngày 02 / 12  Quý Tỵ )
TẠI:  TP Ban Mê Thuột - Tỉnh Dak Lak

H [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐẶNG HỮU PHÚC

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN ĐẶNG HỮU PHÚC

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ Maria ĐẬU DƯƠNG KHANH

Nhũ Danh : Maria Trần Thị Vân Nga

TỪ TRẦN LÚC:   NGÀY 18 - 11 - 2013
Nhằm ngày 16 / 10  Quý Tỵ
TẠI:&nb [ … ]

 

Trang 5 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module