Phân ưu

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN PHÁ - NGUYỄN THỊ NỞ

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN PHÁ - NGUYỄN THỊ NỞ

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ: TRẦN THỊ THẠY

TỪ TRẦN LÚC:01GIỜ 30'  NGÀY 20-6-2012
Nhằm ngà [ … ]

 

THƯƠNG TIẾC THẦY PHỂ RÔ PHẠM VĂN LUYỆN

TIN BUỒN

Thầy: PHÊRÔ PHẠM VĂN LUYỆN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT LỚP ĐỒNG SONG)

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

THẦY: PHÊRÔ PHẠM VĂN LUYỆN

SINH NĂM 1946 - Tại Nghệ An

TỪ TRẦN LÚC:04g40' Ngày 19.5.2012 (29/4 Nhâm Thìn)

NHẬP QUAN: 15g [ … ]

 

Trang 5 trong tổng số 5

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module