Phân ưu

TIN BUỒN HIỀN THÊ CỦA BẠN NGUYỄN ĐỨC ANH

 

TIN BUỒN

HIỀN THÊ CỦA BẠN NGUYỄN ĐỨC ANH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CÔ ANNA BÙI THỊ NHA TRANG

TỪ TRẦN LÚC:   21 h 00' NG [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA BẠN NGUYỄN THỊ THÚY NGA

Thân phụ bạn Nguyễn Thị Thúy Nga mất vào trung tuần tháng 6/2017. Hưởng thọ 94 tuổi. Vì thân phụ bạn Nga là người theo đạo Tin Lành , nên đám tang cũng được tổ chức một cách gọn nhẹ và trang trọng. Đồng thời thi hài không được chôn cất tại Ban Mê Thuột, mà theo nguyện vọng của ông là được hỏa táng d [ … ]

 

TIN BUỒN HIỀN THÊ CỦA BẠN QUÁCH SANH

 

TIN BUỒN

HIỀN THÊ  CỦA BẠN QUÁCH SANH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CÔ NGÔ THỊ HIỆP

TỪ TRẦN LÚC:   13h 20' NGÀY 12 - 4 - 2017
Nhằm ngày 16/3  ĐINH DẬU

T [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN TRƯƠNG CÔNG DŨNG, HÒA PHÚ, BMT

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN TRƯƠNG CÔNG DŨNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ TRỊNH THỊ NÊN

( Pháp Danh: PHƯƠNG NGỌC)

TỪ TRẦN LÚC:   09h 40' NGÀY 08 - 12 - 2016
Nhằm ngày 10/11  BÍ [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM QUANG TUYẾN - KIM CHÂU

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN PHẠM QUANG TUYẾN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA PHẠM THỊ HƠN

TỪ TRẦN LÚC:   5 h 30' NGÀY 08 - 11 - 2016
Nhằm ngày 9 / 4  Bính Thân
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC BÙI QUANG VINH HIỆN NGỤ TẠI CANADA ĐÃ TẠ THẾ

 

Tôi vừa nhận được mail của Anh Xuân Hồng, lớp SONG NGUYÊN, La San BMT  hiện ngụ tại Suối Đốc Học, BMT báo tin :

Xin trân trọng báo tin cho gia đình La san BMT lớp 64-75. Anh Giu Se Bùi quang Vinh đã về nhà  cha lúc 19h ngày 24/8/2016  tại Cannada  lễ an tán [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐÃ TẠ THẾ

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : PHÊ RÔ NGUYỄN TRI PHƯƠNG

TỪ TRẦN LÚC:11 GIỜ 25'  NGÀY 07-7-2016
Nhằm ngày 04/6 Bính Thân
TẠI: Giáo Xứ Thánh Tâm -  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  59 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LA [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA TRẦN THỊ TIN

TỪ TRẦN LÚC:   7 h 30' NGÀY 10 - 5- 2016
Nhằm ngày 4 / 4  Bính Thân
TẠI:  Ban [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN VINH ĐÃ TẠ THẾ

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN :  NGUYỄN VINH

TỪ TRẦN LÚC: 9 GIỜ 27' NGÀY 19-01-2016
Nhằm ngày 10/12 Ất Mùi
TẠI:  TP Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  57 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

[ … ]
 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ NA

TỪ TRẦN LÚC:   16 h 45' NGÀY 24 - 12 - 2015
Nhằm ngày 14 / 11  Ất Mùi.
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN HOÀNG VĂN NIỆM ( CHI LĂNG)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN HOÀNG VĂN NIỆM

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ TÊRÊSA HOÀNG THỊ TÂM

TỪ TRẦN LÚC:   08 h 00' NGÀY19 - 12 - 2015
Nhằm ngày 09 / 11  Ất Mùi.
TẠI:  [ … ]

 

Trang 2 trong tổng số 5

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module