Phân ưu

THƯƠNG TIẾC BẠN – Trần Ngọc Hùng

 

          Hầu như tất cả các ban liên lạc của cựu học sinh Lasan toàn quốc đều biết đến bạn Đỗ việt Trung.  Vì bạn chưa bao giờ từ chối tham gia, giúp đỡ những việc làm, tổ chức các cuộc hội n [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC ĐỖ VIỆT TRUNG ĐÃ TẠ THẾ

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : ĐỖ VIỆT TRUNG

TỪ TRẦN LÚC: 14 GIỜ 10'  NGÀY 10/11/2020
Nhằm ngày 25/9  Canh Tý
TẠI: Sài Gòn

HƯỞNG DƯƠNG:  63  TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SIN [ … ]

 

TIN BUỒN HIỀN THÊ BẠN CHÂU VIẾT BÌNH ĐÃ TẠ THẾ

      Nhóm cựu học sinh Lasan  BMT 64-75 vừa nhận được tin buồn: Hiền Thê của bạn Châu Viết Bình   đã từ trần vào lúc 10h10'  ngày Chủ Nhật 30/10/2020  tại Huế

      Ban liên lạc đại diện cho nhóm lớp  thành kính phân ưu tới bạn [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN VŨ VIỆT TUẤN ĐÃ TẠ THẾ

 

     Nhóm cựu học sinh Lasan  BMT 64-75 vừa nhận được tin buồn: Thân phụ của bạn Vũ Việt Tuấn   đã từ trần vào  ngày Chủ Nhật 18/10/2020  tại Việt Nam lúc 20h41’

    Ban liên lạc đại diện cho nhóm lớp  thành kính phân ưu tới [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN VƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG ĐÃ TẠ THẾ

 

Ban liên lạc nhóm lớp La san BMT NK 64-75 đại diện cho nhóm lớp  xin chân thành chia buồn cùng gia đình bạn. Trong niềm tin vào ơn cứu độ phục sinh của Đức Kitô Chúa chúng ta. Nguyên xin Thiên Chúa toàn năng và nhân từ cho linh hồn cụ  bà Annê được hưởng hạnh phúc bất diệt trên thi [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN CHÍ LÂM

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN CHÍ LÂM

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ MÀ

TỪ TRẦN LÚC:   12h 50' NGÀY 22 - 9 - 2020
Nhằm ngày 06 / 8 Canh Tý
TẠI:  Giáo xứ T [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC TRẦN DANH ĐÃ TẠ THẾ.

 

TIN BUỒN BẠN HỌC TRẦN DANH ĐÃ TẠ THẾ.

            Bạn Trần Danh có nhà phía sau Chùa Ngọc Thành, gần Cầu Trắng, cổng số 2, BMT.  Bạn cùng học La san đồi Ban Mê Thuột với nhóm chúng ta từ lớp 1 đến hết lớp 8,  bạn chuyển qua [ … ]

 

TIN BUỒN PHU QUÂN CỦA BẠN TRƯƠNG THỊ XUÂN LAN

TIN BUỒN

PHU QUÂN BẠN TRƯƠNG THỊ XUÂN LAN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

 ÔNG: NGUYỄN VINH QUANG

TỪ TRẦN LÚC:   21h00' NGÀY 23 - 3 - 2020
Nhằm ngày 30 / 02 Canh Tý
TẠI:  T [ … ]

 

TIN BUỒN PHU QUÂN CỦA BẠN NGUYỄN THỊ KIM ANH (Thủ quĩ)

 

TIN BUỒN

PHU QUÂN BẠN NGUYỄN THỊ KIM ANH ( Thủ quĩ)

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

 ÔNG: GIOAN LƯU VĂN HÙNG

TỪ TRẦN LÚC:   9h 10' NGÀY 11 - 3 - 2020
Nhằm ngày 18 / 02 Ca [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN TRẦN VĂN MƯỜI ( BÀ NGOẠI BẠN BÙI VĂN THẾ)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN TRẦN VĂN MƯỜI

BÀ NGOẠI BẠN BÙI VĂN THẾ

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ CỐ ANNA  NGUYỄN THỊ  HOÁT

TỪ TRẦN LÚC:   18h 00' NGÀY 19 - 02 - 2019

TẠI:& [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN PHẠM SĨ THUẦN

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN PHẠM SĨ THUẦN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ ÔNG ĐA MINH PHẠM SĨ TIỀM

TỪ TRẦN LÚC:   16h 00' NGÀY 13 - 02 - 2019
Nhằm ngày 09 / 01 Kỷ Hợi
TẠI:  Giáo xứ [ … ]

 

Trang 2 trong tổng số 7

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module