Phân ưu

TIN BUỒN BẠN HỌC TRẦN DANH ĐÃ TẠ THẾ.

 

TIN BUỒN BẠN HỌC TRẦN DANH ĐÃ TẠ THẾ.

            Bạn Trần Danh có nhà phía sau Chùa Ngọc Thành, gần Cầu Trắng, cổng số 2, BMT.  Bạn cùng học La san đồi Ban Mê Thuột với nhóm chún [ … ]

 

TIN BUỒN PHU QUÂN CỦA BẠN TRƯƠNG THỊ XUÂN LAN

TIN BUỒN

PHU QUÂN BẠN TRƯƠNG THỊ XUÂN LAN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

 ÔNG: NGUYỄN VINH QUANG

TỪ TRẦN LÚC:   21h00' NGÀY 23 - 3 - 2020
Nhằm ngày 30 / 02 Canh Tý
TẠI:  T [ … ]

 

TIN BUỒN PHU QUÂN CỦA BẠN NGUYỄN THỊ KIM ANH (Thủ quĩ)

 

TIN BUỒN

PHU QUÂN BẠN NGUYỄN THỊ KIM ANH ( Thủ quĩ)

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

 ÔNG: GIOAN LƯU VĂN HÙNG

TỪ TRẦN LÚC:   9h 10' NGÀY 11 - 3 - 2020
Nhằm ngày 18 / 02 Ca [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN TRẦN VĂN MƯỜI ( BÀ NGOẠI BẠN BÙI VĂN THẾ)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN TRẦN VĂN MƯỜI

BÀ NGOẠI BẠN BÙI VĂN THẾ

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ CỐ ANNA  NGUYỄN THỊ  HOÁT

TỪ TRẦN LÚC:   18h 00' NGÀY 19 - 02 - 2019

TẠI:& [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN PHẠM SĨ THUẦN

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN PHẠM SĨ THUẦN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ ÔNG ĐA MINH PHẠM SĨ TIỀM

TỪ TRẦN LÚC:   16h 00' NGÀY 13 - 02 - 2019
Nhằm ngày 09 / 01 Kỷ Hợi
TẠI:  Giáo xứ [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM VĨNH TIẾN

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN PHẠM VĨNH TIẾN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ HUỲNH THỊ LỊA

( Pháp Danh: THIÊN LIỄU )

TỪ TRẦN LÚC:   00h 10' NGÀY 18 - 01 - 2019
Nhằm ngày 13/12  MẬU [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHAN ĐỨC KHẨN

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN PHAN ĐỨC KHẨN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA TRẦN THỊ LOAN

TỪ TRẦN LÚC:   16h 20' NGÀY 30 - 12 - 2018
Nhằm ngày 24 / 11 Mậu Tuất
TẠI:  Giáo xứ [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN LONG ĐÃ QUA ĐỜI

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : PHÊ RÔ NGUYỄN LONG

TỪ TRẦN LÚC: 09 GIỜ 00'  NGÀY 17-9-2018
Nhằm ngày 08/8 Mậu Tuất
TẠI: Giáo Xứ Kim Mai -  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  61 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN LÊ THỊ THU SƯƠNG

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN LÊ THỊ THU SƯƠNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ NGUYỄN THỊ MÙI

( Pháp Danh: NGỌC PHÁP)

TỪ TRẦN LÚC:   19h 30' NGÀY 22 - 8 - 2018
Nhằm ngày 12/7  MẬU T [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA ANH QUANG - LƯƠNG THỊ MỸ HƯƠNG

TIN BUỒN

THÂN PHỤ CỦA ANH QUANG - LƯƠNG THỊ MỸ HƯƠNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

THÂN PHỤ ANH QUANG

TỪ TRẦN LÚC:   11h 00' NGÀY 19 - 3 - 2018

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊT [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN VŨ ĐĂNG KHOA

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN VŨ ĐĂNG KHOA

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ ÔNG GIUSE VŨ HỮU KHUYẾN

TỪ TRẦN LÚC:   12h 50' NGÀY 07 - 02 - 2018
Nhằm ngày 22 / 12 Đinh Dậu
TẠI:  Giáo xứ [ … ]

 

Trang 2 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module