Phân ưu

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN TRƯƠNG CÔNG DŨNG, HÒA PHÚ, BMT

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN TRƯƠNG CÔNG DŨNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ TRỊNH THỊ NÊN

( Pháp Danh: PHƯƠNG NGỌC)

TỪ TRẦN LÚC:   09h [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM QUANG TUYẾN - KIM CHÂU

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN PHẠM QUANG TUYẾN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA PHẠM THỊ HƠN

TỪ TRẦN LÚC:   5 h 30' NGÀY 08 - 11 - 2016
Nhằm ngày 9 / 4  Bính Thân
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC BÙI QUANG VINH HIỆN NGỤ TẠI CANADA ĐÃ TẠ THẾ

 

Tôi vừa nhận được mail của Anh Xuân Hồng, lớp SONG NGUYÊN, La San BMT  hiện ngụ tại Suối Đốc Học, BMT báo tin :

Xin trân trọng báo tin cho gia đình La san BMT lớp 64-75. Anh Giu Se Bùi quang Vinh đã về nhà  cha lúc 19h ngày 24/8/2016  tại Cannada  lễ an tán [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐÃ TẠ THẾ

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : PHÊ RÔ NGUYỄN TRI PHƯƠNG

TỪ TRẦN LÚC:11 GIỜ 25'  NGÀY 07-7-2016
Nhằm ngày 04/6 Bính Thân
TẠI: Giáo Xứ Thánh Tâm -  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  59 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LA [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA TRẦN THỊ TIN

TỪ TRẦN LÚC:   7 h 30' NGÀY 10 - 5- 2016
Nhằm ngày 4 / 4  Bính Thân
TẠI:  Ban [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN VINH ĐÃ TẠ THẾ

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN :  NGUYỄN VINH

TỪ TRẦN LÚC: 9 GIỜ 27' NGÀY 19-01-2016
Nhằm ngày 10/12 Ất Mùi
TẠI:  TP Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  57 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

[ … ]
 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ NA

TỪ TRẦN LÚC:   16 h 45' NGÀY 24 - 12 - 2015
Nhằm ngày 14 / 11  Ất Mùi.
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN HOÀNG VĂN NIỆM ( CHI LĂNG)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN HOÀNG VĂN NIỆM

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ TÊRÊSA HOÀNG THỊ TÂM

TỪ TRẦN LÚC:   08 h 00' NGÀY19 - 12 - 2015
Nhằm ngày 09 / 11  Ất Mùi.
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ SỰ

TỪ TRẦN LÚC:   18 h 50' NGÀY 07 - 12 - 2015
Nhằm ngày 26 / 10  Ất Mùi.
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THỊ KIM DUNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA ĐẬU THỊ EM

( Bà Liên Tiến Thành)

TỪ TRẦN LÚC:   19 h 00' NGÀY 22 - 6 - 2015
Nhằm ngày 07 / 05&nb [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐỖ MINH TUẤN

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN ĐỖ MINH TUẤN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA NGUYẾN THỊ THƯ

TỪ TRẦN LÚC:   00 h 00' NGÀY 27 - 5 - 2015
Nhằm ngày 10 / 4  Ất Mùi.
TẠI:  Ban [ … ]

 

Trang 2 trong tổng số 5

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module