Phân ưu

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA TRẦN THỊ TIN

TỪ TRẦN LÚC:   7 h 30' NGÀY 10 - 5- 201 [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN VINH ĐÃ TẠ THẾ

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN :  NGUYỄN VINH

TỪ TRẦN LÚC: 9 GIỜ 27' NGÀY 19-01-2016
Nhằm ngày 10/12 Ất Mùi
TẠI:  TP Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  57 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

[ … ]
 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ NA

TỪ TRẦN LÚC:   16 h 45' NGÀY 24 - 12 - 2015
Nhằm ngày 14 / 11  Ất Mùi.
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN HOÀNG VĂN NIỆM ( CHI LĂNG)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN HOÀNG VĂN NIỆM

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ TÊRÊSA HOÀNG THỊ TÂM

TỪ TRẦN LÚC:   08 h 00' NGÀY19 - 12 - 2015
Nhằm ngày 09 / 11  Ất Mùi.
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ SỰ

TỪ TRẦN LÚC:   18 h 50' NGÀY 07 - 12 - 2015
Nhằm ngày 26 / 10  Ất Mùi.
TẠI:  [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THỊ KIM DUNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA ĐẬU THỊ EM

( Bà Liên Tiến Thành)

TỪ TRẦN LÚC:   19 h 00' NGÀY 22 - 6 - 2015
Nhằm ngày 07 / 05&nb [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐỖ MINH TUẤN

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN ĐỖ MINH TUẤN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA NGUYẾN THỊ THƯ

TỪ TRẦN LÚC:   00 h 00' NGÀY 27 - 5 - 2015
Nhằm ngày 10 / 4  Ất Mùi.
TẠI:  Ban [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐINH VĂN TRƯỜNG

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN ĐINH VĂN TRƯỜNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ TRỊNH THỊ NỘI

( Tên thường gọi: NGUYỄN THỊ CHÂU)

TỪ TRẦN LÚC:   03 h 30' NGÀY 18 - 3 - 2015
Nhằm ngày 28 / [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THANH HÀ

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THANH HÀ

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MÁT TA TRẦN THỊ NỤ

TỪ TRẦN LÚC:   18 h 55' NGÀY 21 - 2 - 2015
Nhằm ngày 04 / 01  Ất Mùi.
TẠI:&nb [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ÔNG : ĐA MINH NGUYỄN VĂN DUYÊN

TỪ TRẦN LÚC: NGÀY 28 - 01 - 2015
TẠI: Giáo Xứ Kim Mai -  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắ [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ÔNG : GIACÔBÊ PHẠM ĐÌNH TRỢ

TỪ TRẦN LÚC: NGÀY 21 - 12 - 2014
TẠI: Giáo Xứ Thánh Tâm -  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc [ … ]

 

Trang 4 trong tổng số 6

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module