Phân ưu

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN LÊ VĂN NGỌC ( TIA SÁNG)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN   BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

THÂN PHỤ CỦA BẠN LÊ VĂN NGỌC ( Tia Sáng)

Đã từ trần tại Pháp

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG&nb [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN MINH ANH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN MINH ANH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ Anna TRẦN THỊ NỤ

TỪ TRẦN LÚC:   6 h 55' NGÀY 30 - 5 - 2014
Nhằm ngày 02 / 05  Giáp Ngọ.
TẠI:  Ba [ … ]

 

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN ĐÌNH PHÚ ĐÃ TẠ THẾ

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : GIUSE NGUYỄN ĐÌNH PHÚ

TỪ TRẦN LÚC:10 GIỜ 00  NGÀY 25-05-2014
Nhằm ngày 27/4 Giáp Ngọ
TẠI: Giáo Xứ Vinh Đức -  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  57 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA L [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ÔNG : GIUSE NGUYỄN VĂN TUYÊN

TỪ TRẦN LÚC: NGÀY 26 - 01 - 2014
TẠI: Giáo Xứ Chi Lăng -  Giáo Phận Ban Mê Thuột-T Đắc [ … ]

 

TIN BUỒN NGƯỜI THÂN CỦA SƯ HUYNH ĐOÀN GIA HÀM VÀ THÂN MẪU CỦA SƯ HUYNH PHẠM QUANG TÙNG

TIN BUỒN

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ:  Gioan - Na  TẠ KIM QUY

TỪ TRẦN LÚC:    8h 30' NGÀY 02 - 01 - 2014
( Nhằm ngày 02 / 12  Quý Tỵ )
TẠI:  TP Ban Mê Thuột - Tỉnh Dak Lak

H [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐẶNG HỮU PHÚC

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN ĐẶNG HỮU PHÚC

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ Maria ĐẬU DƯƠNG KHANH

Nhũ Danh : Maria Trần Thị Vân Nga

TỪ TRẦN LÚC:   NGÀY 18 - 11 - 2013
Nhằm ngày 16 / 10  Quý Tỵ
TẠI:&nb [ … ]

 

LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH ANH LƯU VĂN HÙNG - KIM ANH

Ngày 2-11-2013 cháu GIACOBÊ LƯU HÙNG HUY  đã được Chúa gọi về. Trong niềm đau vô hạn và mất mát vô cùng to lớn của gia đình chúng tôi. Các bạn hữu Lasan thân yêu đã đến phúng điếu ,chia buồn ,đó là nguồn an ủi vô cùng quý giá . Với gia đình Hùng-Kim Anh, tưởng chừng đã gục ngã trước cảnh [ … ]

 

TIN BUỒN CON TRAI ANH LƯU VĂN HÙNG VÀ BẠN NGUYỄN THỊ KIM ANH

TIN BUỒN

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CHÁU : GIACÔBÊ LƯU HÙNG HUY

TỪ TRẦN LÚC:14 GIỜ 00  NGÀY 02-11-2013
Nhằm ngày 30/9 Quý Tỵ
TẠI: Giáo Xứ Thánh Tâm -  Giáo Phận Ban Mê Thuột-T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  33 TUỔI

LÀ TRƯỞNG NAM CỦA [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN VĂN PHÁ - NGUYỄN THỊ NỞ

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN VĂN PHÁ - NGUYỄN THỊ NỞ

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

 

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ ÔNG : NGUYỄN VĂN MẠNH

TỪ TRẦN LÚC:00 GIỜ 00'  NGÀY 13 -10 -2013
Nhằm ngày 09/9 Quý Tỵ
TẠI: Thô [ … ]

 

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN NHƯ PHÁP

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN NHƯ PHÁP

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BÀ Maria TRẦN THỊ SOI

TỪ TRẦN LÚC: 6 GIỜ 30'  NGÀY 9-9-2013
Nhằm ngày 05/8  Quý Tỵ
TẠI: Giáo Xứ Phúc Bình - H Cư yut -  Giáo Phận Ban Mê Thuột-T [ … ]

 

TIN BUỒN NHẠC PHỤ BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

TIN BUỒN

NHẠC PHỤ BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ÔNG : PHÊRÔ - GIUSE TRƯƠNG VĂN VŨ

TỪ TRẦN LÚC:11 GIỜ 15  NGÀY 05-9-2013
Nhằm ngày 01/8 Quý Tỵ
TẠI: Giáo Xứ Thánh Tâm -  Giáo Phận Ban Mê Thuột-T [ … ]

 

Trang 6 trong tổng số 7

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module