TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ÔNG : GIUSE NGUYỄN VĂN TUYÊN

TỪ TRẦN LÚC: NGÀY 26 - 01 - 2014
TẠI: Giáo Xứ Chi Lăng
-  Giáo Phận Ban Mê Thuột-T Đắc Lắc

HƯỞNG THỌ: 82 TUỔI

LÀ THÂN PHỤ CỦA BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
NHẬP QUAN:  ngày  27-01-2014
ĐỘNG QUAN: LÚC 03H30' ngày 28-01-2014
AN TÁNG: TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ CHI LĂNG  - Giáo phận Ban Mê Thuột- DAKLAK

 

 

Dâng lời kinh cầu

Gia đình có đôi lời cảm tạ

 

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module