TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN BÁ TÒNG ĐÃ TẠ THẾ

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN  NGUYỄN BÁ TÒNG

TỪ TRẦN LÚC : 03 GIỜ 00  NGÀY 15-06-2014
Nhằm ngày 18/5 Giáp Ngọ
Tại: Sài Gòn

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG   GIA QUYẾN

Các bạn học của lớp tại Sài Gòn là Đỗ Việt Trung, Quách Sanh  ......   sẽ đến viếng bạn trong ngày hôm nay 15/6/2014. Nếu có thêm chi tiết sẽ thông báo cùng các bạn sau.

Vào ngày 17-5-2014 BLL của nhóm lớp  La San Ban Mê Thuột 64-75 đã trích quĩ lớp nhờ các bạn học tại Sài Gòn ghé thăm bạn Tòng khi đang đau nặng.  Vào ngày 17-6-2014 BLL cũng đã trích quĩ  nhờ các bạn tại Sài Gòn đi phúng viếng

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module