TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

ÔNG : GIACÔBÊ PHẠM ĐÌNH TRỢ

TỪ TRẦN LÚC: NGÀY 21 - 12 - 2014
TẠI: Giáo Xứ Thánh Tâm
-  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG THỌ: 87 TUỔI

LÀ THÂN PHỤ CỦA BẠN PHẠM ĐÌNH THẠCH

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
NHẬP QUAN:  ngày  21-12-2014
ĐỘNG QUAN: LÚC 04H30' ngày 24-12-2014
AN TÁNG: TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ THÁNH TÂM - Giáo phận Ban Mê Thuột- DAKLAK

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Phạm Văn Cường

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module