TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN LÊ VĂN NGỌC ( TIA SÁNG)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN   BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

THÂN PHỤ CỦA BẠN LÊ VĂN NGỌC ( Tia Sáng)

Đã từ trần tại Pháp

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

( Nếu  bạn  nào biết chi tiết cụ thể hơn xin liên hệ qua mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   )

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module