TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN ĐẬU HỮU PHÚC

 

TIN BUỒN

THÂN PHỤ BẠN ĐẶNG HỮU PHÚC

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

Cụ Ông Gioan Baotixita

ĐẬU DƯƠNG KHANH

TỪ TRẦN LÚC:  4h45 chiều NGÀY 19 - 06 - 2014

LÀ THÂN PHỤ CỦA  BẠN  ĐẬU HỮU PHÚC

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

XIN CÁC BẠN CÙNG GÓP LỜI CẦU NGUYỆN XIN CHÚA  ĐƯA LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA SỚM VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

Cụ ông khi còn sinh thời

Từ bạn Phạm Văn Ninh: Bác Phúc, gia đình Ninh, Hương xin chia sẻ nỗi đau đớn và sự mất mát to lớn mà Bác đang gánh vác. Xin ơn trên gìn giữ gia đình Bác trong lúc khó khăn này và dẫn đưa linh hồn Gioan Baotixita về với Ngài

Ninh & Hương

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module