TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN VŨ ĐĂNG KHOA

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN VŨ ĐĂNG KHOA

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA LÊ THỊ LÁI

TỪ TRẦN LÚC:   0h 33' NGÀY 05 - 9 - 2017
Nhằm ngày 15 / 7  Đinh Dậu
TẠI:  Giáo xứ Thánh Tâm-Ban Mê Thuột, T. Dak Lak

HƯỞNG THỌ:  89 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  VŨ ĐĂNG KHOA

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  07 h 30 ' ngày 09/9/2017

THÁNH LỄ : 08 h 00' cùng ngày

Sau  Thánh lễ linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

NGHĨA TRANG GX. THÁNH TÂM

 

Các bạn La san: Kim Anh, Cường, Phú, Bằng, Tuyến, Thân B, Trung, Thuấn, Nghị  đại diện nhóm lớp đến chia buồn cùng gia đình bạn Khoa

 

 

Bạn Vũ Đăng Khoa với bạn Nghị và Bằng

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module