TIN BUỒN HIỀN THÊ CỦA BẠN QUÁCH SANH

 

TIN BUỒN

HIỀN THÊ  CỦA BẠN QUÁCH SANH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CÔ NGÔ THỊ HIỆP

TỪ TRẦN LÚC:   13h 20' NGÀY 12 - 4 - 2017
Nhằm ngày 16/3  ĐINH DẬU

TẠI:  Thủ Đức, Sài Gòn

HƯỞNG THỌ:  61 tuổi

là Hiền Thê của bạn Quách Sanh

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  10 h 00 ' ngày  16/4/2017
( 20/3 ĐINH DẬU
 )

 Linh cửu sẽ được đưa đến Đài Hỏa Táng

 

     DĨ AN,  BÌNH DƯƠNG

 

 

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module