TIN BUỒN HIỀN THÊ CỦA BẠN NGUYỄN ĐỨC ANH

 

TIN BUỒN

HIỀN THÊ CỦA BẠN NGUYỄN ĐỨC ANH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CÔ ANNA BÙI THỊ NHA TRANG

TỪ TRẦN LÚC:   21 h 00' NGÀY 09 - 6 - 2017
Nhằm ngày 15 / 5  Đinh Dậu
TẠI:  Giáo xứ Thánh Tâm -Ban Mê Thuột, T. Dak Lak

HƯỞNG THỌ:  57 tuổi

LÀ HIỀN THÊ CỦA  BẠN  NGUYỄN ĐỨC ANH

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  4 h 30 ' ngày 12/6/2017

THÁNH LỄ : 5 h 00' cùng ngày

Sau  Thánh lễ linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

NGHĨA TRANG GX. THÁNH TÂM

 

 

Bạn Nguyễn Đức Anh có đôi lời cảm tạ

Chuyển quà của bạn học phương xa đến Nha Trang trước khi mất nửa tháng

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module