TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM QUANG TUYẾN - KIM CHÂU

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN PHẠM QUANG TUYẾN

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA PHẠM THỊ HƠN

TỪ TRẦN LÚC:   5 h 30' NGÀY 08 - 11 - 2016
Nhằm ngày 9 / 4  Bính Thân
TẠI:  Giáo xứ Kim Châu -Ban Mê Thuột, T. Dak Lak

HƯỞNG THỌ:  88 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  PHẠM QUANG TUYẾN

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  4 h 30 ' ngày 10/11/2016

THÁNH LỄ : 5 h 00' cùng ngày

Sau  Thánh lễ linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

NGHĨA TRANG GX. KIM CHÂU

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module