TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN THỊ KIM DUNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA ĐẬU THỊ EM

( Bà Liên Tiến Thành)

TỪ TRẦN LÚC:   19 h 00' NGÀY 22 - 6 - 2015
Nhằm ngày 07 / 05  Ất Mùi.
TẠI:  Ban Mê Thuột, T. Dak Lak

HƯỞNG THỌ:  95 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  06 h 30 ' ngày  27/6/2015
( 12/5 ẤT MÙI )

THÁNH LỄ : 7 h 00' cùng ngày

Sau  Thánh lễ linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

NGHĨA TRANG GX. DŨNG LẠC

 

 

 

 

 

Photo: Hoàng Phú

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module